Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 504
  • Trong tuần: 9 178
  • Tổng lượt truy cập: 615285
Đăng nhập
Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 41