Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 559
  • Trong tuần: 7 497
  • Tổng lượt truy cập: 712452
Đăng nhập
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An rất mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn do cán bộ, công chức viên chức thực hiện như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không công khai phí và lệ phí thực hiện; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

            - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; trái với pháp luật; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

            - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính.

            Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Hòa An theo địa chỉ:

           1. Điện thoại liên hệ: 02063.602.828

2. Trang thông tin điện tử huyện Hòa An:

 https://hoaan.caobang.gov.vn; hoặc https://hoaan.caobang.gov.vn/hoaan/1356/34330/85687/Hoi-dap/

            Lưu ý:

            - Phản ánh, kiến nghị sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;  ghi rõ nội dung công việc phản ánh, kiến nghị;

            - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức, có phản ánh, kiến nghị;

            - Không tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.