Tổng số: 532
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
5178/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 18
20/12/2022
3068/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức Lễ tang cho các gia đình tháng 7-2022
Lượt xem: 29
12/07/2022
2089/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức Lễ tang cho gia đình đồng chí Lê Thị Nhình
Lượt xem: 37
29/04/2022
2088/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức Lễ tang cho gia đình đồng chí Hoàng Thị Sâm
Lượt xem: 44
29/04/2022
1855/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em dưới 06 tuổi các xã, thị trấn được cấp thẻ bảo hiểm y tế quý I năm 2022
Lượt xem: 28
13/04/2022
1699/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức lễ tang cho gia đình đồng chí Hoàng Quang Thoa
Lượt xem: 40
28/03/2022
682/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức lễ tang cho gia đình bà Lê Thị Bê
Lượt xem: 36
02/03/2022
360/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tổ chức tang lễ cho gia đình đồng chí Hoàng Thị Sớm
Lượt xem: 40
15/02/2022
39/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em dưới 6 tuổi các xã, thị trấn được cấp thẻ bảo hiểm y tế quý IV năm 2021
Lượt xem: 20
12/01/2022
3671/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp cho gia đình đồng chí Hoàng Thị Cẩm
Lượt xem: 26
23/12/2021
12345678910...