Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
4060/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 33
14/10/2022
1839/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 28
07/04/2022
158/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 29
26/01/2022
140/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An năm 2021
Lượt xem: 31
24/01/2022
1994/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 37
27/08/2021
544/UBNDTP V/v góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
Lượt xem: 31
18/05/2021
178/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 24
05/02/2021
14/QĐ-UBND Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Hòa An từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020
Lượt xem: 29
06/01/2021
3411/QĐ-UBND Quyết định Công nhận danh hiệu các khu dân cư văn hóa năm 2020 trên địa bàn xã Đại Tiến, huyện Hòa An
Lượt xem: 26
06/11/2020
3409/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận Quy ước của 11 xóm trên địa bàn xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 32
06/11/2020
1234567