Tổng số: 429
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1843-1851/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 27
10/04/2022
Từ 1802- 1820/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 32
01/04/2022
Từ 1779- 1795/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 30
31/03/2022
Từ 1773- 1776/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 38
30/03/2022
1636/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 33
23/03/2022
363/KH-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 25
16/02/2022
362/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 27
16/02/2022
282/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 31
14/02/2022
281/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 26
14/02/2022
280/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 25
14/02/2022
12345678910...