Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
291/BC-UBND Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về kết quả tổng hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 32
17/05/2022
131/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022
Lượt xem: 33
10/03/2022
118/BC-UBND Báo cáo Kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021
Lượt xem: 23
07/03/2022
115/BC-UBND Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022
Lượt xem: 31
03/03/2022
595/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 30
23/11/2021
413/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 25
23/11/2020
296/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Lượt xem: 35
10/09/2020
298/BC-UBND Báo cáo Triển khai tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
Lượt xem: 31
09/09/2020
293/BC-UBND Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Hòa An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Lượt xem: 35
04/09/2020
291/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2020
Lượt xem: 36
31/08/2020
12345678910...