Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
68/KH-H§ND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lượt xem: 24
13/05/2020
56/BC-HĐND Báo cáo Kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 110
17/04/2020
54/BC-HĐND Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn được sáp nhập; tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 98
27/03/2020
52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 119
24/03/2020
51/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-20
Lượt xem: 111
24/03/2020
50/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hòa An, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 115
24/03/2020
15/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 105
18/02/2020
06/HĐND-VP V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Lượt xem: 104
16/01/2020
133/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 61
21/12/2019
132/NQ-HĐND Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 64
21/12/2019
123