Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
118/BC-UBND Báo cáo Kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021
Lượt xem: 23
07/03/2022
3348/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Ngô Quốc Chưởng
Lượt xem: 49
29/11/2021
2377/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 29
06/10/2021
1775/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 28
03/08/2021
1774/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch COVID-19 đã đủ thời gian cách ly (tại Ngườm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 33
03/08/2021
14 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 27
29/06/2021
1407/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 26
25/06/2021
1221/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 31
08/06/2021
719/QĐ-UBND Quyết định giảm thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng
Lượt xem: 26
19/04/2021
159/QĐ-UBND Quyết định Về việc tiếp nhận, phân bổ 53.025 kg gạo cứu đói Tết Nguyên đán năm 2021
Lượt xem: 29
03/02/2021
123