V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Số ký hiệu văn bản 06/HĐND-VP
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 17/01/2020
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thuận
Tài liệu đính kèm 06-HĐND-VP_1.PDF
2075268_20200116172037.zip
Biểu 3 kèm theo NQ số 44 2019 hdnd tinh.xls