V/v triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 858/UBND-VP
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 858-UBND-VP.signed.pdf