Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Phòng chống, xâm hại trẻ em
Số ký hiệu văn bản 320/BC-UBND
Ngày ban hành 08/10/2019
Ngày hiệu lực 08/10/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Phòng chống, xâm hại trẻ em
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 320-BC-UBND.signed.pdf