Quyết định về việc giảm thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn năm 2019
Số ký hiệu văn bản 2794/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2019
Ngày hiệu lực 03/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giảm thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 2794-QĐUB.signed.signed.signed.pdf