Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ dân xã Hồng Nam để xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Số ký hiệu văn bản 4825-4858-QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ dân xã Hồng Nam để xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 48251.PDF
48261.PDF
48271.PDF
48281.PDF
48291.PDF
48301.PDF
48311.PDF
48321.PDF
48331.PDF
48341.PDF
48351.PDF
48361.PDF
48371.PDF
48381.PDF
48391.PDF
48401.PDF
48411.PDF
48421.PDF
48431.PDF
48441.PDF
48451.PDF
48461.PDF
48471.PDF
48481.PDF
48491.PDF
48501.PDF
48511.PDF
48521.PDF
48531.PDF
48541.PDF
48551.PDF
48561.PDF
48571.PDF
48581.PDF