Quyết định về việc phê duyệt Phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Số ký hiệu văn bản 4822/QĐ-UBND22
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Luân Chiến Công
Tài liệu đính kèm 4822-QD-UBND.PDF