Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Hòa An về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường tỉnh 216 (02 cầu: Bình Long, Đồng Mây; đường 02 đầu cầu), tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3727/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Hòa An về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường tỉnh 216 (02 cầu: Bình Long, Đồng Mây; đường 02 đầu cầu), tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ, Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 3727-QĐ-UBND.PDF