Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo huyện Hòa An, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1715/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2021
Ngày hiệu lực 25/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo huyện Hòa An, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lâm Đức Xuân
Tài liệu đính kèm 1715-QĐ-UBND.PDF