Quyết định giảm thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng
Số ký hiệu văn bản 719/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định giảm thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách, Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 719-QĐUB (1) (1).pdf