Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Đại Tiến
Số ký hiệu văn bản 3946/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2020
Ngày hiệu lực 28/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Đại Tiến
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3946-QĐUB_1.PDF