Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3872/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 21/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3872-QĐUB_1.PDF