Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại Phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 80/TB-VP
Ngày ban hành 03/09/2020
Ngày hiệu lực 03/09/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại Phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Hồng Vân
Tài liệu đính kèm 80-TBVPUBND.signed.pdf