Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết
Số ký hiệu văn bản 22/TB-BTCD
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày hiệu lực 18/08/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hoàng Thị Hồng Vân
Tài liệu đính kèm 22-TB_1.PDF