Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số398-KH/TU ngày 28/10/2019 của Ban Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Số ký hiệu văn bản 98/KH-UBND
Ngày ban hành 26/06/2020
Ngày hiệu lực 26/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số398-KH/TU ngày 28/10/2019 của Ban Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 98-KHUBND.signed.pdf