Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 50/TB-VP
Ngày ban hành 12/06/2020
Ngày hiệu lực 12/06/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Hồng Vân
Tài liệu đính kèm 50-TBVP.signed.pdf