Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 161/BC-UBND
Ngày ban hành 26/05/2020
Ngày hiệu lực 26/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 161-BCUB.signed.signed.signed.pdf