Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1203/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 1203-QĐUB.signed.signed.pdf