Tổng số: 2682
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1773/QĐ-UBND 30/05/2023 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1767/QĐ-UBND 30/05/2023 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hòa An về giải quyết khiếu nại của ông Chu Văn Hiệu, thường trú tại xóm Tài Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
1731/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Dương Thị Mai
Lượt xem: 0
Tải về 0
1749/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hà Trọng Nghĩa
Lượt xem: 0
Tải về 0
1747/QĐ-UBND 25/05/2023 Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1732/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định cho phép chuyển mục đích SDĐ của bà Dương Thị Mai, xóm 3 Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Thửa 103)
Lượt xem: 0
Tải về 0
1643/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định thu hồi GCN QSDĐ của hộ ông Đinh Văn Lùng, thường trú tại xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
1642/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nông Thị Lan Anh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1632/QĐ-UBND 19/05/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hà Ngọc Thắng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1570/QD-UBND 15/05/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Nguyễn Minh, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (Lần đầu)
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...