Tờ trình về việc đề nghị tặng Cờ thi đua cho tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 201
Số ký hiệu văn bản 04/TTr-UBND
Ngày ban hành 09/01/2020
Ngày hiệu lực 09/01/2020
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc đề nghị tặng Cờ thi đua cho tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 201
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 04-ttrub.signed.pdf