Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Số ký hiệu văn bản 01/2021/QH15
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Hình thức văn bản Tư liệu
Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền
Người ký duyệt Chủ tịch QH
Tài liệu đính kèm 5_2023_qd_ttg_24022023-he-thong-chi-tieu-cap-tinh-huyen-xa-1-.pdf
luat_01_2021_qh15-luat-sua-doi-bo-sung-luat-thong-ke.pdf