Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 168/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 168-ubndtnmt.pdf
170_nq-cp_31122022-signed.pdf
du-thao-luat-dat-dai.doc
ke-hoach-so-74.pdf