Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3736/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Luân Chiến Công
Tài liệu đính kèm 3736_qdub21_1.pdf