Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trong bối cảnh dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 603/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trong bối cảnh dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm bc-co-so-sx-kd-nlts-trong-dich-covid-huyen-hoa-an.pdf