Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hòa An
Số ký hiệu văn bản 1703/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hòa An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 1703-qdub-1-.pdf