Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bổ sung và hộ mới thoát nghèo năm 2021
Số ký hiệu văn bản 537/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bổ sung và hộ mới thoát nghèo năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 537_qdub_1.pdf