Quyết định Phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày hiệu lực 18/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3864-qdub_1.pdf