V/v đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021.
Số ký hiệu văn bản 1251/UBND-NV
Ngày ban hành 02/12/2020
Ngày hiệu lực 02/12/2020
Trích yếu nội dung V/v đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 1251-ubndnv.pdf