Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
Lượt xem: 29

Hòa An: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÔNG DÂN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023

Sáng ngày 16/01/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị cho 56 đối tượng kết nạp đảng là những thanh niên ưu tú của huyện Hòa An chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.
 Trong 04 ngày các học viên nghe chuyền đạt các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nnghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; Tuyên truyền giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 nâng cao nhận thức về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, tạo động lực cho các học viên phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những quân nhân ưu tú, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

                                                                         Thúy Vinh