Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập
Lượt xem: 30

Hòa An:Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Ngày 29/11/2022, Huyện ủy Hòa An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đàm Minh Tuân, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; đồng chí Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An đã tích cực triển khai và và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, trú trọng vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện; Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời phát hiện ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định;…quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được; công tác xây dựng khu vực phòng thủ được được quan tâm, từ năm 2013 đến nay huyện đầu tư xây dựng KVPT 5,3 tỷ đồng, tổ chức thành công 02 đợt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện được quân khu và Tỉnh ủy đánh giá cao… hằng năm chỉ tiêu giao quân hoàn thành 100%, các công trình quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Đại tá Đàm Minh Tuân, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian tới Huyện ủy Hòa An tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đưa ra các chương trình, kế hoạch trong công tác Quân sự, Quốc phòng phù hợp với tình hình mới; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh; tập chung xây dựng lực lượng vũ trang huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu cao; thực hiện tốt việc kết hợp chặt ché, hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, đảm bảo hòa bình, ổn định phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.   

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa An trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nhận giấy khen

Dịp này, UBND huyện Hòa An cũng đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

                                                                                                                                                       Thúy vinh