Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập
Lượt xem: 23

Hòa An: Tập huấn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Ngày 29-11-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho 130 đại biểu là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện; lãnh đạo UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 14 xã, thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ các xóm vùng III triển khai thực hiện Dự án 8.

Toàn cảnh tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về các nội dung của Dự án 8; các hoạt động và các chỉ tiêu cụ thể của Dự án trong năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025; tập huấn về nội dung bạo lực gia đình, kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình, kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng.

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I năm 2021 – 2022 do Hội LHPN chủ trì. Dự án nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phạm Hà