Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 21
Đăng nhập
Lượt xem: 19

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Mới đây, UBND huyện Hòa An phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòa An. Tham gia tập huấn có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hòa An giai đoạn 2021-2025; cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó mặt trận và các đoàn thể các xã Quang Trung, Hồng Việt, Nguyễn Huệ, Đức Long; thị trấn Nước Hai, Đại Tiến, Hoàng Tung.

Toàn cảnh hội nghị

Tại lớp tập huân báo cáo viên triển khai các nội dung cơ bản về thực hiện nội dung dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về: Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư 09/2022/ TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư 46/2022 ngày 28/7/2022 của Bộ tài chính quy định quản lý xử dụng và quyết toán từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư 11/2022 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn của TW, của tỉnh, kế hoạch của huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu của hội nghị tập huấn góp phần cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nắm vững các chính sách giảm nghèo và hướng dẫn thực thi các chính sách, dự án đối với người nghèo, giúp trang bị thêm kiến thức quản lý đối tượng và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo hiệu quả hơn trong thời gian tới tại địa phương./.

Dương Lan