Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Hoàng Văn Hương

Chủ tịch UBND

0876661482

 

 Hoàng Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND

0913982019

 

 Lý Hồng Luân

Phó Chủ tịch UBND

 0916528051