Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Lê Bình Hải

Chủ tịch UBND

0897868288

 

 Hoàng Thị Thư

Phó chủ tịch UBND

 0947278118