Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Trần Văn Hoàn

Chủ tịch UBND

 0915163048

 

Ban Lê Thùy

Phó chủ tịch

01255101166