Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Lý Văn Thư

Chủ tịch UBND

0968179775

 

Bùi Thị Dâm

Phó chủ tịch

0914202193