Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND Thị trấn

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Bùi Trọng Duy

Chủ tịch UBND

0911466986

duybt.han@caobang.gov.vn

Nguyễn Huy Hoàng

Phó chủ tịch UBND

0948180110

 

Nông Vĩnh Tường

Phó chủ tịch UBND

0942031177