Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nông Ích Hoán

Chủ tịch UBND

0812080668

 

Lương Đình Dũng

Phó chủ tịch

0