Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập

Phòng Văn hóa – Thông tin

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT

1

Hoàng Thị Tuyến

Trưởng phòng 

0943592069

 2       Lê Duy Phó trưởng phòng   0834124589


 

Bấm vào link bên dưới để xem chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

http://hoaan1.caobang.gov.vn/node/998