Xã, thị trấn

1 Bạch Đằng
2 Bế Triều
3 Bình Dương
4 Bình Long
5 Công Trừng
6 Đại Tiến
7 Dân Chủ
8 Đức Long
9 Đức Xuân
10 Hà Trì
11 Hoàng Tung
12 Hồng Nam
13 Hồng Việt
14 Lê Chung
15 Nam Tuấn
16 Ngũ lão
17 Nguyễn Huệ
18 Quang Trung
19 Thị trấn Nước Hai
20 Trưng Vương
21 Trương Lương