Sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 49 về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

          Ngày 12-10-2017, Ban chỉ đạo 24 huyện Hòa An tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với sự tham dự của đại tá Ngân Bá Đinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo 24 huyện cùng các đồng chí chủ tịch hội đồng chính sách, trưởng Ban CHQS 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
          Sau 2 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An, Hội đồng chính sách các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quần chúng ở địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, giải quyết tích cực, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, giải quyết nhanh chóng, kịp thời. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo 24 của huyện gồm 12 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; phân công trách nhiệm từng thành viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo thời gian, đúng đối tượng, không để tiêu cực xảy ra. Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Sau tập huấn đã kiện toàn Hội đồng chính sách 21 xã, thị trấn đủ số lượng, thành phần; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định 49. Kết quả, tính đến ngày 10/10/2017, Ban CHQS huyện Hòa An đã tiếp nhận được 2.660 hồ sơ, và đã gửi lên cấp tỉnh 2.660 hồ sơ, còn tồn đọng tại các cơ sở xã là 161 hồ sơ. Cơ quan thường trực đã nhận từ cơ quan cấp trên về chi trả cho các đối tượng 586 hồ sơ với số tiền 1 tỷ 172 triệu đồng; 40 đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 04 đối tượng từ trần đã được giải quyết mai táng phí.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định 49 vẫn còn một số khuyết điểm, tồn tại như: công tác thẩm định xét duyệt hồ sơ ở một số xã chưa chặt chẽ, chất lượng hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chưa thật kỹ, chưa sâu; một số cán bộ làm công tác chuyên trách nắm các chế độ chính sách chưa chắc nên khi triển khai còn lúng túng,...
          Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 huyện Hòa An tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Quyết định 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền, tiến hành rà soát, hoàn thiện xét duyệt hồ sơ các đối tượng còn tồn đọng trên địa bàn nộp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đúng quy định. Tổ chức thực hiện việc chi trả cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng, không để sót, nhầm đối tượng.
 
                                                                                             Phạm Hà
                                                                                     Đài TT- TH Hòa An