Hội thảo triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

          Ngày 04-10-2017, Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Hòa An phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch năm 2017 Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại huyện Hòa An.
          Tại hội thảo, các đại biểu được báo cáo viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh giới thiệu các văn bản của Đề án 818 về mục tiêu, lợi ích của Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thời kỳ mới và giới thiệu hàng hóa sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai. Kế hoạch tổ chức quản lý phân phối sản phẩm của Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ.
           Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ; tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược quốc gia Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
          Hội thảo từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và cộng tác viên dân số của các xã, thị trấn tham gia vào hoạt động phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền vận động để tạo môi trường xã hội đồng thuận, chuyển đổi hành vi của người dân, đặc biệt là đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận từ thói quen sử dụng biện pháp tránh thai miễn phí sang cùng chi trả hoặc tự chi trả.
                                                                                      Phạm Hà
                                                                             Đài TT- TH Hòa An