Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 05-10-2017, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Tô Vũ Lập - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham dự có các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy.
Đảng bộ huyện Hòa An hiện có 63 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ xã, thị trấn, 2 đảng bộ cơ quan, 40 chi bộ cơ quan với tổng số 5.411 đảng viên. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; quần chúng nhân dân đồng thuận, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước, tích cực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng đều nhận thức rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng thời coi đây là giải pháp quan trọng, quyết định đến hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng. 63/63 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hòa An đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các tập thể, cá nhân, nhất là những người đứng đầu đã được chỉ đạo chặt chẽ, có giám sát, kiểm tra đôn đốc của cấp ủy cấp trên, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, thể hiện ý thức chính trị cao, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các biểu hiện vi phạm, suy thoái được phát hiện và đã xử lý kỷ luật, từ đó tạo ra phong trào hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự phấn khởi và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Vũ Lập - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy Hòa An tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động và thực hiện bản cam kết; rà soát, sắp xếp cán bộ, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo,…
                                                                                                Phạm Hà
                                                                                        Đài TT- TH Hòa An